Technické informace..

Nasákavost.

Je nejdůležitější vlastností při výběru keramických dlaždic pro určité prostředí. Nasákavost je schopnost keramických výrobků absorbovat vodu nebo jiné kapaliny. Je vyjádřena poměrem hmotností absorbované vody a vysušeného keramického vzorku v procentech za podmínek, které stanoví příslušná zkušební norma. Slinuté keramické dlaždice s nízkou nasákavostí vykazují nejlepší vlastnosti v extrémních podmínkách, zejména odolnost proti mrazu.

Odolnost proti vlivu mrazu.

Pro venkovní obklady a dlažby je zapotřebí používat mrazuvzdorné keramické dlaždice, které jsou odolné vůči dlouhodobému působení mrazu a povětrnostním vlivům. Odolnost proti mrazu se testuje pomocí předem stanovenému počtu cyklů zmrazování a rozmrazování, a to při podmínkách stanovených dle příslušné normy. Nízká nasákavost je nejlepším předpokladem dokonalé mrazuvzdornosti. Porovinové obkládačky nejsou mrazuvzdorné a jsou určeny výhradně pro vnitřní prostory. Pro podlahy v exteriérech jsou doporučovány vysoce odolné neglazované nebo glazované slinuté dlaždice.

Otěruvzdornost.

Odolnost proti povrchovému opotřebení.

Skupiny odolnosti proti otěru:

PEI 1 - Nízká frekvence chození v měkké neznečištěné obuvi.

           Použití v koupelnách, v ložnicích, v bytech bez přímého vchodu zvenku.

PEI 2 - Nízká frekvence chození v normální obuvi, při mírném abrazivním znečištění.

           Koupelny a byty kromě vstupních prostor, kde se často chodí.

PEI 3 - Střední frekvence chození v normální obuvi při mírném abrazivním znečištění.

           Použití v celých bytech, rodinných domech a v hotelových koupelnách.

PEI 4 - Silnější frekvence chození v normální obuvi při zvýšeném abrazivním znečištění.

           Výstavní a obchodní prostory, kanceláře.

PEI 5 - Vysoká frekvence chození při vysokém abrazivním znečištění.

           Obchody, restaurace, garáže.

 

Protiskluznost.

Je jednou z nejdůležitějích povrchových vlastností keramických dlaždic, která rozhoduje o vhodnosti použití vzhledem k bezpečnému pohybu osob.

Skupina prtiskluznosti:

R9 - úhel skluzu 6-10 stupňů - vhodné pro vstupy uvnitř budov, kantýny, zdravotnická zařízení.

R10 - úhel skluzu 10-19 stupňů - vhodné pro malé sklepy či kuchyně.

R11 - úhel skluzu 19-27 stupňů - větší kuchyně, sanatoria, myci linky, prádelny.

R12 - úhel skluzu více než 35 stupňů. - jatka, rafinérie olejů, koželužny.

Čerpáno z katalogu LB..